WAT BETEKENT DE KLIMAAT- EN ENERGIEVERKENNING 2019 VOOR INSTALLATEURS?

Minister Wiebes publiceerde 1 november de Klimaat- en Energieverkenning 2019 (KEV), waarin de effecten van het energie- en klimaatbeleid van de overheid onder de loep worden genomen. Wat zijn de highlights voor de solar branche uit dit 242 pagina’s tellende document?

Groeiverwachting
Het gaat goed met het geïnstalleerde vermogen aan zonnepanelen. De verwachting is dat PV-systemen volgend jaar in Nederland 9000 megawatt opwekken, tegen 4400 megawatt eind 2018. In 2030 is dat volgens de KEV 27.000 megawatt.

‘Een conservatieve schatting’, vindt Solarclarity CEO Peter Desmet. ‘Als je de huidige groei doorrekent is 36.000 megawatt realistischer.’

Aandeel hernieuwbare energie
Het aandeel van zonne- en windenergie in de energievoorziening is vorig jaar hard gegroeid. Volgens de KEV ligt Nederland op koers voor wat betreft het halen van de doelstelling uit het Klimaatakkoord dat in 2030 70% van de elektriciteit komt uit zonne- en windenergie. Dat jaar komt ongeveer een derde van het vermogen uit panelen bij huishoudens, een derde uit zonneparken en een derde uit panelen op bedrijfsdaken. Peter Desmet: ‘Vandaar ons geloof in projecten op residentiële daken.’