Nieuwe premieregeling Vlaanderen

Ook in 2021 blijft het opwekken van eigen zonnestroom rendabel

Hieronder lees je meer over het eenmalige investeringspremie van de netbeheerder.

Voorwaarden:

Om voor die premie in aanmerking te komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Het gebouw waar de installatie wordt aangelegd moet voor 1 januari 2014 aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet van Fluvius. Ook alle gebouwen waarvoor voor 1 januari 2014 een stedenbouwkundige vergunning is aangevraagd komen in aanmerking voor de premie.
  • De premie is alleen geldig voor installaties met een omvormervermogen kleiner dan 10 kVa.
  • De panelen moeten door een aannemer zijn geplaatst.
  • De premie loopt van 2021 tot 2024.

Daarnaast gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

  • Er mogen achter het betreffende aansluitingspunt niet eerder panelen geplaatst zijn.
  • De installatie moet uiterlijk 3 maanden na ingebruikname bij de netbeheerder aangemeld zijn.
  • De premieaanvraag moet binnen 1 jaar na ingebruikname zijn gedaan.
  • Er kan maar 1 premie per wooneenheid of 1 premie per gebouw met een niet-residentiële bestemming worden aangevraagd.
  • De zonnepanelen moeten geplaatst worden op een dak van een gebouw. Als het een verwarmd gebouw is, dan moet het dak ook geïsoleerd zijn (Rd-waarde van minstens 3 m2K/W).

De hoogte van de premie

De premie wordt jaarlijks op 1 januari aangepast, waarbij de datum van in gebruikstelling van de installatie bepalend is voor het premiebedrag en de voorwaarden. In alle gevallen is het premiebedrag uiteindelijk begrensd tot 40% van de totale investering (incl. BTW).

Jaar Tot 4 kWp 4 tot 6kWp Maximum
2021 € 300,-/ kWp € 150,-/ kWp €1500,-
2022 € 225,- kWp € 112,50/ kWp € 1125,-
2023 € 150,-/ kWp € 75,- kWp € 750,-
2024 € 75,-/ kWp € 37,50/ kWp € 375,-

Het premiebedrag voor beschermde afnemers ligt 20% hoger.

Het is duidelijk dat de totaal toegekende premie in de achtereenvolgende jaren lager wordt. Dat neemt niet weg dat zeker in 2021/ 2022 een terugverdientijd van 7 jaar zeer goed mogelijk blijft. Dit is uiteraard afhankelijk van de specifieke installatie en verbruiksprofiel. Onze DENIM Solar Partners kunnen dat met een rekenmodel voor uw specifieke situatie inzichtelijk maken.

Voor de jaren daarna zal de terugverdientijd vooral bepaald worden door de verdere stijging van de energieprijzen. Wie het zekere voor het onzekere wil nemen, kiest zo snel mogelijk voor de aanschaf van een PV installatie. Wat in ieder geval blijft gelden: Hoe hoger de zelfconsumptie, (dit is de  elektriciteit die je zelf opwekt en ook meteen zelf verbruikt of opslaat), hoe sneller en hoe meer je bespaart. Daarom blijft het altijd de moeite lonen om je eigen energieverbruik zo goed mogelijk te monitoren.