DENIM SOLAR MONO / POLY

25 jaar lineaire vermogensgarantie. Wat betekent dat voor u?

De DENIM zonnepanelenlijn bestaat uit panelen met een zeer hoge opbrengst welke voldoen aan de hoogste kwaliteitsstandaard. De vele testen die zowel de componenten als de zonnepanelen moeten ondergaan waarborgen deze kwaliteit. Zo bent u zeker van optimale prestaties gedurende de gehele levensduur van het product.
DENIM Solar garandeert dat het vermogen dat door het DENIM zonnepaneel wordt afgegeven een positieve tolerantie heeft. Het feitelijke afgegeven vermogen is bepaald door een vermogensmeting onder Standaard Test Condities*. Ook garanderen wij dat de DENIM zonnepanelen het eerste jaar minimaal 97% van het opgegeven vermogen afgeven. Vanaf het tweede jaar zal het afgegeven vermogen nooit meer dalen dan 0,7% per jaar, tot een minimum van 80% na 25 jaar.
* STC: Standaard Test Condities, gedefinieerd als lichtinstraling van 1000 W / m2 bij AM 1,5 zonnespectrum en een temperatuur van 25 °C

 

DENIM SOLAR GLAS GLAS

35 jaar lineaire vermogensgarantie. Wat betekent dat voor u?

De DENIM Solar glas glas modules hebben een fabrieksgarantie van 35 jaar en een lineaire vermogensgarantie van 35 jaar. Het speciaal ontwikkelde, niet reflecterende, solarglas en de PID vrije hoogrendementscellen zorgen voor excellente prestaties en een optimale opbrengst van het DENIM glas-glas zonnepaneel.
DENIM Solar garandeert dan ook dat het vermogen dat door het DENIM glas glas zonnepaneel wordt afgegeven een positieve tolerantie heeft. Het feitelijke afgegeven vermogen is bepaald door een vermogensmeting onder Standaard Test Condities*. Ook garanderen wij dat de DENIM zonnepanelen het eerste jaar minimaal 97% van het opgegeven vermogen afgeven. Vanaf het tweede jaar zal het afgegeven vermogen nooit meer dalen dan 0,7% per jaar, tot een minimum van 80% na 35 jaar.
* STC: Standaard Test Condities, gedefinieerd als lichtinstraling van 1000 W / m2 bij AM 1,5 zonnespectrum en een temperatuur van 25 °C